4 dowody na to, że granulat gumowy RR Rubtiler to produkt eco friendly

4 dowody na to, że granulat gumowy RR Rubtiler to produkt eco friendly

W tym artykule przeczytasz:

  • Śmieci to problem także krajów rozwiniętych 
  • Tysiące ton do przerobienia 
  • Granulat gumowy RR Rubtiler - odciążenie środowiska 
  • Granulat gumowy RR Rubtiler - alternatywa dla kauczuku 
  • Granulat gumowy - możliwość wielokrotnego recyklingu 
  • Granulat gumowy - wszystko pod kontrolą 

Śmieci - globalny problem

Niewłaściwa gospodarka odpadami nie tylko przez ostatnie dekady, ale przez setki lat doprowadziła do degradacji środowiska. Nadmierna produkcja i brak miejsca na składowanie to problemy, z którymi mierzą się nie tylko kraje słabo rozwinięte czy przeludnione. Z całą siłą czują je też mieszkańcy innych regionów, gdzie świadomość i dobre praktyki w polityce zrównoważonego rozwoju są na wyższym poziomie. 

Wystarczy wspomnieć włoski Neapol, gdzie w 1994 r. wprowadzono stan wyjątkowy ze względu na przeciążenie tamtejszego wysypiska. Odwołano go w 2008 r. Nie znaczy to jednak, że problem w regionie się skończył. Śmieci na razie zostały “zamiecione pod dywan”, jednak już widać ich stosy na ulicach włoskiego miasta. 

Innym regionom nie tylko we Włoszech grozi to samo.

Dlatego tak istotny jest recykling tego, co  można przetworzyć. Obok plastiku, papieru i szkła idealnym surowcem jest właśnie guma.  

Dokładnie opony. 

Tysiące ton do przerobienia

Co roku tylko na rynek polski trafia ponad 200 tys. ton opon samochodowych. Zgodnie z polskim prawem tylko 75% powinno zostać poddanych recyklingowi, z czego jedynie 15% powinien stanowić recykling materiałowy. 

Szkoda, że prawo jest tak łagodne, gdyż same opony samochodowe dają doskonały materiał - granulat gumowy, który ma wszechstronne zastosowanie. 

Dzisiaj jednak zajmiemy się jego ekologiczną stroną. Pokażemy, że - mimo iż sam w sobie nie jest wyrobem ekologicznym - zasługuje na miano produktu eco-friendly.  

Oto kilka kluczowych dowodów.  

Granulat gumowy RR Rubtiler - odciążenie środowiska

W  naszej fabryce przerabiamy miesięcznie ok. 20 000 opon samochodów głównie ciężarowych, a w mniejszym stopniu osobowych. 

Jak to wpływa na środowisko?

Jedna opona rozkłada się od 100 do 400 lat. W tym czasie uwalnia do gleby szkodliwe substancje zanieczyszczające nie tylko ziemię, ale także wody gruntowe, a za ich pośrednictwem rzeki oraz większe akweny wodne. 

Problemem jest także ich bezpieczne przechowywanie. Pożary składów opon samochodowych są jedną z największych wyzwań dla straży pożarnej. Trudno je ugasić, a dym jest trujący. Zawiera dioksyny - jedne z najbardziej niebezpiecznych związków lotnych, które prowadzą do uszkodzenia m.in. płuc, nerek i wątroby. 

Recykling opon samochodowych daje im drugie życie. W sposób oczywisty odciąża środowisko, wprowadzając je ponownie do obiegu. W wyniku ich oczyszczania i mielenia powstaje granulat gumowy. Lista jego zastosowań jest długa. W Rubtiler produkujemy z niego m.in.:

Jednak granulat gumowy ma znacznie szersze zastosowanie. Ten, produkowany przez Rubtiler, wykorzystywany jest m.in. do:

  • produkcji zabawek; 
  • uzupełniania i wzbogacania asfaltu; 
  • wyrobu elementów gumowych typu uszczelki, rurki, oringi. 

Z jego wszechstronnego zastosowania wynika kolejny powód, dla którego uznajemy granulat gumowy za produkt eco-friendly.  

Granulat gumowy RR Rubtiler - alternatywa dla kauczuku

Kauczuk powstaje z roślin kauczukodajnych - z mleczka wydzielanego przez ich uszkodzone komórki. 

Sam w sobie jest produktem ekologicznym. 

To jednak tylko pozory. 

Nieekologiczna i nieetyczna jest jego produkcja. Plantacje kauczuku powstają na miejscu wykarczowanych lasów tropikalnych. Tymczasem to właśnie one są płucami naszej planety. Szacuje się, że obecnie roślinność ta magazynuje ponad 860 gigaton CO₂. Ich wycinka powoduje natychmiastowe uwolnienie się gazu do atmosfery, co w konsekwencji zatruwa powietrze i przyspiesza efekt cieplarniany. 

Jednak to nie jedyne skutki karczowania lasów tropikalnych.  

Działanie takie niszczy cały ekosystem regionów. Zagraża wielu gatunkom typu lamparty, małpy, orangutany, leniwce. 

Tymczasem szacuje się, że od początku nowego milenium zniszczono ponad 10% tej dzikiej roślinności. Sytuacja jest tak alarmująca, że drewno jest obecnie surowcem rzadszym niż diamenty!

Wykarczowane tereny przygotowywane są pod hodowlę zwierząt oraz do stworzenia plantacji m.in. kawy i właśnie kauczuku.  

Ten proces można zahamować.  Właśnie m.in. poprzez zwiększenie wykorzystania granulatu gumowego pozyskiwanego z opon samochodowych i zastąpienie  nim kauczuku wszędzie tam, gdzie jest to możliwe np. w uszczelkach czy matach antywstrząsowych. 

Granulat gumowy RR jest więc eco friendly. Pozwala na ograniczenie degradacji środowiska. Skoro opony muszą powstać, przedłużmy ich żywot o dekady, dbając tym samym o naszą planetę.  

Tym bardziej że granulat gumowy jest niczym kot - ma co najmniej siedem żyć.

Granulat gumowy - możliwość wielokrotnego recyklingu

W wyniku recyklingu zużytych opon samochodowych w fabryce Rubtiler uzyskujemy materiał oczyszczony aż w 99,9%. To zapewnia zachowanie parametrów technicznych gumy. Zatem jest to tzw. upcycling utrzymujący właściwości materiału pierwotnego. 

Rodzi to kolejne konsekwencje.

Gumowe produkty powstałe z wysokojakościowego granulatu gumowego można ponownie odzyskać!!!

Doskonałym przykładem są maty gumowe do siłowni. Resztki pozostające po docinaniu, uszkodzone lub po prostu zużyte elementy należy oddać do Punktów Selektywnej Zbiórki Opadów. Stamtąd trafiają ponownie do recyklerów, takich jak właśnie Rubtiler, gdzie poddawane są procesowi oczyszczania i mielenia. Znów powstaje z nich granulat gumowy RR o takich samych właściwościach i gotowy do ponownego wykorzystania. 

Tak ekologia kołem się toczy, a produkty eko friendly wchodzą na stałe do obiegu.

Granulat gumowy - eco-friendly dzięki kontroli 

Recykling opon samochodowych to nie tylko odzyskiwanie surowca bazowego. To także większa kontrola tego,  co dzieje się z odpadami poprodukcyjnymi. 

Zużyte opony samochodowe są zanieczyszczone. W ich szczelinach znajduje się piasek, ale też opiłki metali, kruszywa, asfaltu i kamieni. W pierwszym etapie produkcji usuwamy je niemal w 100%, a czysta guma trafia do dalszej obróbki. 

Co się dzieje z odpadami?

Zgodnie z naszą zieloną polityką są one segregowane. Te, które można przerobić, trafiają do kontenerów, a stąd do odpowiedniego recyklera, który da im nowe życie. Bo każdy drobny element zanieczyszcza naszą planetę, a ona już w stanie przyjąć więcej śmieci na swoje barki.  

Z pewnością granulat gumowy nie jest ekologiczny. Jest sztuczny i wyrzucony na śmietnik będzie degradować środowisko. Jednak tylko nasze działanie i nasze wybory mogą uczynić z niego produkt przyjazny środowisku. Wystarczy wprowadzić go ponownie w obieg. Jesteśmy dumni, że Rubtiler przykłada do tego swoją rękę.