INSTRUKCJA UKŁADANIA PŁYT ZAPROJEKTOWANYCH DLA KLUBÓW FITNESS I CROSSFIT

1. Płyty kwadratowe układane są na palecie na przemian góra-dół, dół-góra. Płyty gumowe puzzle układane są zawsze powierzchnią wierzchnią do góry.

2. Płyty należy ściągać z palety podnosząc je do góry, a nie ciągnąć po płycie.

3. Płyty i maty gumowe RUBTILER dostarczone w miejsce wskazane przez klienta, powinny być rozłożone na powierzchni, w wentylowanym pomieszczeniu na 24h przed ich ostatecznym montażem. Jest to konieczne w celu bezproblemowego montażu i idealnego dopasowania poszczególnych elementów.

4. Nawierzchnia, na którą zostaną ułożone płyty powinna być idealnie równa i gładka. Nie powinna zawierać punktowych nierówności oraz zanieczyszczeń.

5. Płyty i maty gumowe należy układać dopasowując delikatnie kształt ich krawędzi do siebie. Dopuszcza się użycie gumowego młotka w celu wyrównania układanych krawędzi. Producent zastrzega jednak, iż zbyt mocne uderzanie młotkiem w krawędzie płyty lub maty może spowodować jej wystrzępienie lub inne uszkodzenia.

6. Przy układaniu wszystkich elementów gumowych należy zwrócić uwagę na ich wierzchnią i spodnią stronę.

7. Do przycinania płyt i mat RUBTILER najlepiej stosować ostry nóż ze stabilną rękojeścią. Cięcie należy wykonywać na stabilnym i równym blacie (drewnianym lub metalowym). Należy zachować szczególną ostrożność. Dopuszcza się stosowanie elektronarzędzi przystosowanych do cięcia gumy.

8. Dopuszcza się punktowe klejenie płyt i mat gumowych do podłoża. Użyte spoiwo nie powinno wchodzić w reakcję z gumą ani podłożem. Firma Vinderen nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w ten sposób ani żadne inne spowodowane niewłaściwym montażem.

9. Jeśli podczas użytkowania płyt i mat gumowych RUBTILER będą one miały bezpośredni kontakt z wodą lub wilgocią należy zadbać o zapewnienie bezpośredniego odpływu wody oraz odpowiednią wentylację pomieszczenia. Płyty nie mogą pozostawać na zawilgoconym podłożu.

10. Ułożoną nawierzchnie z płyt lub mat gumowych należy czyścić miękkimi, lekko nawilżonymi akcesoriami typu mop. Dopuszcza się stosowanie detergentów niewchodzących w reakcję z gumą.

11. Dopuszczalne są niewielkie różnice odcieniowe pomiędzy płytami i matami. Zaleca się zweryfikowanie zgodności odcieniowej przed przystąpieniem do montażu.

12. Płyty i maty gumowe produkowane są w dopuszczalnych odchyleniach wymiarowych, zawartych w tabeli poniżej:

Tolerancje wymiarowe:

Szerokość           +/- 1,5 %              DIN 7715-5

Długość              +/- 1,5 %             

Grubość             +/- 2 mm             

INSTRUKCJA MONTAŻU PŁYT GUMOWYCH TYPU KWADRAT I PUZZEL NA ZEWNĄTRZ

1. Płyty gumowe grubości 3 cm lub cieńsze zaleca się układać wyłącznie na wylewce betonowej (beton, asfalt, płytki). Takie podłoże musi posiadać swobodny odpływ wody, tak by nawierzchnia gumowa nie stała w wodzie. Pozwoli to uniknąć jej odkształceń i przebarwień.

2. Płyty gumowe grubości 4 cm lub grubsze zaleca się układać na betonie, lub odpowiednio utwardzonym podłożu z kruszywa.

3. Dopuszcza się klejenie nawierzchni gumowej do podłoża.

4. Montaż nawierzchni gumowej powinien być przeprowadzony jednego dnia, aby uniknąć niekontrolowanych zmian w podbudowie.

5. Podłoże naturalne (trawę, ziemię, grunt rodzimy) należy częściowo usunąć, tak aby zrobić miejsce na przewidzianą podbudowę (uwzględniając grubość nawierzchni gumowej oraz odpływ wody).

6. Nie zaleca się wykonywać montażu w temperaturach spadających poniżej 5.

7. Przed rozpoczęciem prac związanych z podbudową należy przeprowadzić montaż krawężnika gumowego w ławie z betonu. Montaż krawężnika rozpoczynamy od umieszczenia elementu na ławie betonowej. Następnie układamy pozostałe krawężniki łącząc je ze sobą kołkami montażowymi. Tak ułożone krawężniki należy obsypać betonem z dwóch stron. Montaż powinien być wykonany równolegle do górnej warstwy podłoża.

8. Podbudowa w zależności od intensywności użytkowania nawierzchni gumowej, przewidywanych obciążeń wagowy powinna mieć grubość od 15 do 40 cm. 

9. Przed montażem nawierzchni gumowej należy sprawdzić grubość poszczególnych płyt i elementów gumowych.

10. Nawierzchnię gumową w postaci płyt układamy „na zakładkę” (przesunięcie o połowę) w celu poprawienia jej stabilności oraz zachowania jednakowego poziomu. Polecamy użycie kołków montażowych, które powinniśmy umieścić w płytach instalowanych i następnie dopasować je do otworów położonych wcześniej płyt.